Plan de achiziții publice, Contracte


Anul 2023


Servicii de spălare și testare hidraulică a sistemelor termice pentru anul 2023 în instituțiile subordonate DETS Ciocana


Linoleum și accesorii pentru instituțiile subordonate DETS Ciocana


Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana


Achiziții materiale de construcție pentru instituțiile din subordinea DETS sec.Ciocana, anul 2023


Detergenți și dezinfectanți pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana


Produse alimentare necesare pentru IET din municipiul Chișinău, pentru perioada anului iulie-decembrie 2023


Legume și fructe sem. III, pentru IET din municipiul Chișinău, pentru perioada anului iulie-septembrie 2023


Cireșe pentru instituțiile de educație timpurie subordonate DETS sect. Ciocana, pentru perioada iunie — iulie 2023


Fileu de pește, neglazurat, necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău , pentru perioada anului : Iunie — decembrie 2023


Ouă de găină, extra proaspete. Pentru instituțiile subordonate DETS sec. Ciocana


Legume și fructe sem. II  pentru IET din municipiul Chișinău pentru perioada aprilie — iunie 2023


Servicii de întreținere și de reparare a utilajului tehnologic pentru 31 de instituții de învățământ


Hârtie A4 și A3 pentru instituțiile din subordonate DETS sectorul Ciocana pentru anul 2023


Servicii de evacuare a deșeurilor non — menajere solide


Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor lazer


Prestarea serviciilor de avariere a rețelelor electrice în instituțiile subordonate DETS Ciocana pentru anul 2023


Servicii de investigație de laborator bacteriologic și sanitaro-chimice cu estimarea rezultatelor


Servicii de deratizare și dezinfecții pentru instituțiile de învățământ din subordinea DETS sector Ciocana


Reglementarea livrării serviciilor de telecomunicație


Servicii de acces internet pe bandă largă


Prestarea serviciilor de evacuare a deșeurilor menajere solide


Produse alimentare necesare pentru IET din municipiul Chișinău pentru perioada ianuarie — iunie 2023Legume și fructe în semestrul I pentru IET din municipiul Chișinău (lunile ianuarie — martie)
Servicii de deservire complexă a tehnicii de calcul


Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor laserProduse alimentare (pește) pentru IET din sector, perioada ianuarie — februarie 2023
Plan achiziții publice 2022Servicii de lichidare a avarierilor la rețelele ingenerești și reparații curente


Servicii de reparație a utilajului tehnologic


Contracte de mică valoare la produsele alimentare pentru sem. IV al anului 2022Produse farmaceutice pentru instituțiile subordonate DETS sector Ciocana, anul 2022


Publicat: 29.07.2022


Publicat: 14.07.2022


Publicat: 27.04.2022


Publicat: 10.02.2022


Plan achiziții publice 2021


Publicat: 22.11.2021


Publicat: 11.08.2021


Publicat: 18.06.2021


Publicat: 09.02.2021


Publicat:02.02.2021


Plan achiziții publice 2020


Publicat: 21.01.2020